Skip to main content

อาคารเลี้ยงรับรองคุณทนงศักดิ์

สถานที่ตั้ง  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อาคารเลี้ยงรับรอง

  • ชั้นล่าง  โถงเลี้ยงรับรอง
  • ชั้น2   โถงนั่งเล่น
  • ชั้น3   ห้องพระ

พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ  417 ตร.ม.

Style:  Contemporary

Related News

อาคารเก็บสินค้า

Style: Modern

บ้านคุณอลงกต

Style: ไทยประยุ...

บ้านคุณสุรศักดิ์

Style : Modern ...

Shopping Cart