Skip to main content

บ้านคุณทรรศพล

สถานที่ตั้ง  บางบอน 5 กรุงเทพมหานคร

บ้านพักอาศัย 1 ชั้นครึ่ง 

  • ชั้นบน  ห้องรับแขก , ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, 2 ห้องน้ำ , 4 ห้องนอน

พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ  140 ตร.ม. Style  : Contemporary

Related News

บ้านคุณรัชนีกร

Style : Contemp...

บ้านคุณคันธรส

Style: Modern

อาคารเลี้ยงรับรองคุณทนงศักดิ์

Style: Contempo...

Shopping Cart